Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Selektivní konjugace serinu s vybranými aminokyselinami
Thesis title in Czech: Selektivní konjugace serinu s vybranými aminokyselinami
Thesis title in English: Site-selective serine bioconjugation with selected amino acids
Key words: selektivní biokonjugace, serin, PSI činidlo, fosfor, spojka
English key words: site-selective bioconjugation, serine, PSI reagent, phosphorus, linker
Academic year of topic announcement: 2023/2024
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Organic Chemistry (31-270)
Supervisor: Ing. Ondřej Baszczyňski, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 17.10.2023
Date of assignment: 17.10.2023
Confirmed by Study dept. on: 18.01.2024
Advisors: Ing. Rafael Navrátil, Ph.D.
Guidelines
Předměty z oboru medicinální chemie. Konzultace se školitelem.
References
Veškerá dostupná literatura z databází WOS, Scifinder, Reaxys. Literatura prestižních časopisů Nature, Science, JACS, J. Med. CHem., ACS Infectious dieases, JOC, apod.
Preliminary scope of work
Náplní práce bude návrh, příprava a optimalizace spojek vhodných pro konjugace serinu s dalšími vybranými aminokyselinami. Dále pak studium odborné literatury a všeobecné vzdělávání se v oboru medicinální chemie.
Preliminary scope of work in English
Design, synthesis and optimization of linkers suitable for site-selective bioconjugation of serine with selected aminoacids.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html