Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Interakce patogenních kvasinek s bakteriemi
Thesis title in Czech: Interakce patogenních kvasinek s bakteriemi
Thesis title in English: Intraction of pathogenic yeasts with bacteria
Key words: Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa, biofilm, qPCR,
English key words: Candida albicans,Pseudomonas aeruginosa, biofilm, qPCR
Academic year of topic announcement: 2023/2024
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Biochemistry (31-250)
Supervisor: doc. RNDr. Olga Heidingsfeld, CSc.
Author:
Preliminary scope of work
Projekt bude zaměřen na kvasinku Candida albicans a její interakci s bakterií Pseudomonas aeruginosa, ale podle potřeby může být rozšířen i na další mikroorganismy. C. albicans a P. aeruginosa budou kultivovány jako směsné společenstvo jak v planktonické kultuře, tak v biofilmu. S využitím qPCR bude analyzováno, jak se vyvíjí zastoupení jednotlivých druhů ve směsných kulturách v závislosti na podmínkách. Bude zkoumána přítomnost quorum sensing molekul, kterými na sebe mikroorganismy působí navzájem.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html