Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Chemická modifikace glykopeptidů a predikce jejich retenčního chování při hydrofilní kapalinové chromatografii
Thesis title in Czech: Chemická modifikace glykopeptidů a predikce jejich retenčního chování při hydrofilní kapalinové chromatografii
Thesis title in English: Chemical Modification of Glycopeptides and Prediction of Their Retention on Hydrophilic Liquid Chromatography
Key words: chemická modifikace glykopeptidů, predikce retence, hydrofilní kapalinová chromatografie
English key words: Glycopeptide Modification, Retention Prediction, Hydrophilic Liquid Chromatography
Academic year of topic announcement: 2023/2024
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Biochemistry (31-250)
Supervisor: RNDr. Tomáš Ječmen, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 18.10.2023
Date of assignment: 26.10.2023
Confirmed by Study dept. on: 22.01.2024
References
Petroušek F.: Rozvoj techniky separace a identifikace glykopeptidů pomocí chromatografie a hmotnostní spektrometrie pro klinické účely (diplomová práce, PřF UK, 2022)
Pála A.: Chemická modifikace glykopeptidů a predikce jejich retenčního chování při hydrofilní kapalinové chromatografii (bakalářská práce, PřF UK, 2023)
Kozlik P. et al.: Prediction of Intact N-Glycopeptide Retention Time Windows in Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography (Molecules, 2022, Jun 9;27(12):3723, doi: 10.3390/molecules27123723)
Preliminary scope of work
Náplní práce bude získání glykopeptidů proteolýzou standardních glykoproteinů, chemická modifikace jejich peptidové páteře (např. propionylace, formylace, esterifikace) a sledování vlivu těchto modifikací na retenci při hydrofilní kapalinové chromatografii. ve spojení s hmotnostně-spektrometrickou detekcí. Konečným cílem je využití posunů v retenčních časech k vytvoření modelu predikce chromatografického chování glykopeptidů, který může následně sloužit v klinické diagnostice ke zvýšení spolehlivosti identifikace málo abundantrních glykopeptidů. Projekt probíhá ve spolupráci s Katedrou analytické chemie PřF UK.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html