Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 362)
Assignment details
   Login via CAS
Test shody s binomickým rozdělením založený na faktoriálních momentech
Thesis title in Czech: Test shody s binomickým rozdělením založený na faktoriálních momentech
Thesis title in English: Goodness-of-fit tests for binomial distributions based on factorial moments
Academic year of topic announcement: 2023/2024
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language:
Department: Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS)
Supervisor: RNDr. Šárka Hudecová, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 04.10.2023
Date of assignment: 22.10.2023
Confirmed by Study dept. on: 25.10.2023
Guidelines
Binomické rozdělení přirozeně vzniká jako počet úspěchů v daném počtu nezávislých pokusů, z nichž každý skončí úspěchem se stejnou pravděpodobností. V praktických situacích ale není jisté, zda jsou jednotlivé pokusy opravdu nezávislé a zda úspěchy nastávají se stejnou pravděpodobností, a proto je na místě testovat, zda je binomický model pro naše data vhodný. Práce se zaměří na test dobré shody založený na tzv. faktoriálních momentech. Nejprve bude odvozeno teoretické rozdělení testové statistiky a následně by měl být test prozkoumán v rámci simulační studie pro různé alternativy. Je možná i aplikace na reálná data.
References
[1.] Kyriakoussis A., Li G., and Papadopoulos A. (1998): On characterization and goodness-of-fit test of some discrete distribution families. J. Stat. Plan. Inference. 74(2): 215--228.
[2.] Aleksandrov, B., Weiss, C. H., Jentsch, C., and Faymonville, M. (2022): Novel goodness-of-fit tests for binomial count time series. Statistics 56 (5), 957--990
Preliminary scope of work
Jako příklad aplikace lze uvést např. počet zemí EU splňující v daném měsíci určitou vlastnost, např. počet zemí, kde je míra inflace nižší než stanovená mez. Zde není jistá ani nezávislost a ani stejná pravděpodobnost "úspěchu". Nicméně binomické rozdělení i tak stále může být rozumná aproximace pro taková data, což lze potvrdit nebo vyvrátit právě uvažovaným testem.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html