Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 362)
Assignment details
   Login via CAS
Zobecněné gama rozdělení
Thesis title in Czech: Zobecněné gama rozdělení
Thesis title in English: Generalized gamma distribution
Academic year of topic announcement: 2023/2024
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language:
Department: Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS)
Supervisor: RNDr. Šárka Hudecová, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 02.10.2023
Date of assignment: 22.10.2023
Confirmed by Study dept. on: 25.10.2023
Guidelines
V řadě reálných aplikací je nutné modelovat rozdělení náhodné veličiny, která nabývá pouze kladných hodnot (např. rozdělení příjmů, výše pojistné škody, doby do události aj.). V takovém případě se nabízí řada různých parametrických modelů. Zobecněné gama rozdělení je spojité rozdělení se třemi parametry, které nabízí flexibilní nástroj pro modelování nezáporných reálných veličin a které zahrnuje řadu jiných modelů jako speciální případ. Cílem práce bude popsat základní vlastnosti tohoto rozdělení, jeho různé parametrizace a popsat metodu odhadu parametrů. Vše by mohlo být ilustrováno v simulační studii, popř. lze provést aplikaci na reálná data.
References
[1.] Stacy E. W. and Mihram G. A. (1965): Parameter estimation for a generalized gamma distribution. Technometrics 7 (3), 349-358
[2.] Lawless, J. F. (1980). Inference in the generalized gamma and log gamma distributions. Technometrics 22(3):409-419.
[3.] Johnson N. L., Kotz S. and Balakrishnan N. (1994): Continuous Univariate Distributions, volume 1, 2nd edition. Wiley.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html