Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Prostory funkcí a konvergence Fourierových řad
Thesis title in Czech: Prostory funkcí a konvergence Fourierových řad
Thesis title in English: Function spaces and convergence of Fourier series
Academic year of topic announcement: 2024/2025
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language:
Department: Department of Mathematical Analysis (32-KMA)
Supervisor: RNDr. Lenka Slavíková, Ph.D.
Author:
Guidelines
Jedním z nejzásadnějších problémů teorie Fourierových řad je otázka, zda Fourierova řada dané funkce konverguje skoro všude. Je známo, že existuje periodická lokálně integrovatelná funkce, jejíž Fourierova řada diverguje ve všech bodech. Zároveň ovšem platí, že patří-li periodická funkce lokálně do prostoru L^p pro nějaké p>1, pak Fourierova řada této funkce konverguje skoro všude.

V článku [1] byl zkonstruován nový prostor funkcí, který je lokálně podmnožinou prostoru L^1, obsahuje všechny prostory L^p pro p>1 a Fourierova řada funkcí z tohoto prostoru konverguje skoro všude. Student se nejprve seznámí s rozličnými vlastnostmi tohoto prostoru funkcí, které byly popsány v článku [2]. Dále se pokusí ilustrovat tyto existující výsledky na nových příkladech, případně je možné též studovat různá zobecnění výše zmíněného prostoru funkcí.
References
[1] J. Arias-de-Reyna, Pointwise convergence of Fourier series, J. Lond. Math. Soc. 65, 139–153 (2002)
[2] M. J. Carro, M. Mastyło and L. Rodríguez-Piazza, Almost everywhere convergent Fourier series, J. Fourier Anal. Appl. 18 (2012), no. 2, 266–286.
[3] L. Pick, A. Kufner, O. John and S. Fučík: "Function Spaces", Vol. 1., De Gruyter, Berlin, 2013.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html