Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Drug Policy Reform
Thesis title in Czech: Reforma drogové politiky
Thesis title in English: Drug Policy Reform
Academic year of topic announcement: 2024/2025
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: angličtina
Department: Department of Public and Social Policy (23-KVSP)
Supervisor: Mgr. Martin Nekola, Ph.D.
Author:
Preliminary scope of work
Jak se vytváří (proti)drogová politika a jaký má dopad na užívání drog a jejich uživatele. To zahrnuje debatu o dekriminalizaci nebo legalizaci drog. Konkrétní téma se může zaměřovat např. na regulaci marihuany pro medicínské či rekreační užívání, tzv. psychedelickou renesanci ve světě a v České republice apod.
Preliminary scope of work in English
How drug policies are constructed and how they impact drug use and drug users. This includes the debate over drug decriminalization or legalization. A specific topic may focus, for example, on the regulation of marijuana for medical or recreational use, the so-called psychedelic renaissance in the world and/or in the Czech Republic, etc.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html