Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Media image of selected psychoactive substance (tobacco, methamphetamine, alcohol etc.) and its use
Thesis title in Czech: Obraz vybrané psychoaktivní látky (tabáku, pervitinu, alkoholu apod.) a jejího užívání v médiích.
Thesis title in English: Media image of selected psychoactive substance (tobacco, methamphetamine, alcohol etc.) and its use
Key words: psychoaktivní látka, droga, tabák, alkohol, uživatel
English key words: psychoactive substance, tobacco, methamphetamine, alcohol, drug use, drug user
Academic year of topic announcement: 2024/2025
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: angličtina
Department: Department of Public and Social Policy (23-KVSP)
Supervisor: Mgr. Martin Nekola, Ph.D.
Author:
Preliminary scope of work
Primárně se jedná o otázky spojené s proměnou vnímání užívání/uživatelů vybrané psychoaktivní látky v čase, s jakými charakteristikami je užívání spojováno, jak jsou prezentovány dopady užívání na samotné uživatele a jejich okolí / společnost. Především v případě legálních drog (tabák, alkohol) lze propojit s obrazem producentů (např. tabákových firem), popř. s otázkou změny prezentace v médiích po významných událostech (např. uvedení tzv. elektronických cigaret na trh, zavedení zákazu kouření, "lihová aféra" apod.). Relevantní teorie: de/normalizace užívání, teoie agenda-setting, teorie sociální konstrukce cílových skupin, teorie tří proudů a další. Možné metody výzkumu: obsahová analýza, analýza rámců, diskurzivní analýza.
Preliminary scope of work in English
The primary focus of the thesis are questions related to change in perception of use/users of selected psychoactive substance in time, characteristics of substance use and presentation of substance use effects on users and their environment or whole society. Especially in case of legal substances such as tobacco and alcohol, the perception of products' manufacturers (e.g. tobacco firms) can be included. Highly relevant are also changes related to significant events such as the introduction of so-called electronic cigarettes, mass alcohol poisoning, emergence of new psychoactive substances etc. Relevant theories: substance use de/normalization, agenda-setting, the social construction of target population, multiple-streams theory etc. Suggested methods: content analysis, frame analysis, discourse analysis etc.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html