Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Targeted azole prodrugs with antifungal activity
Thesis title in Czech: Cílená proléčiva s antifungální aktivitou odvozená od azolů
Thesis title in English: Targeted azole prodrugs with antifungal activity
Key words: azol, antifungální, proléčivo, cílené doručení
English key words: azole, antifungal, prodrug, targeted delivery
Academic year of topic announcement: 2022/2023
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: angličtina
Department: Department of Organic Chemistry (31-270)
Supervisor: Ing. Ondřej Baszczyňski, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 10.01.2023
Date of assignment: 10.01.2023
Confirmed by Study dept. on: 01.02.2023
Date of electronic submission:15.05.2024
Date of proceeded defence: 31.05.2024
Opponents: RNDr. Ondřej Sedláček, Ph.D.
 
 
 
Advisors: Ing. Rafael Navrátil, Ph.D.
Award:Thesis was put forward for an award
Guidelines
dle konzultace se školitelem
References
Dle konzultace se školitelem, plus veškeré dostupné odborné publikace z databází WOS, Scifinder, Reaxys.
Preliminary scope of work
Invazivní fungální infekce (IFI) jsou závažným problémem po celém světě. Na různé IFI umírá přibližně 1.5 milionu lidí každým rokem, převážně imunokompromitovaných pacientů. Mezi nejčastější invazivní fungální patogeny patří aspergilóza a kandidóza. Obě oportunistické infekce mají vysoký podíl mortalit (50% and 27%).
Diplomant se bude podílet na vývoji cílených proléčiv známých antifungálních látek, nejčastěji azolů např. Ketoconazol a Voriconazol, která budou modifikována jako proléčiva rozpoznatelná fungálními pathogeny. Tato proléčiva budou obsahovat vybrané monosacharidy a další funkce, které budou aktivovány pomocí fungálních, glykosidáz, esteráz, nebo fosfatáz.
Náplní práce studenta bude syntéza těchto proléčiv, analýza získaných dat, plánování a monitorování chemických experimentů, a psaní diplomové práce.
Preliminary scope of work in English
Invasive fungal infections (IFI) represent severe global burden. More than 1.5 million people die annually due to the IFI, especially the immunocompromised patients. Aspergillus and Candida species belongs to most common fungal pathogens.
Aims of this thesis is the synthesis of targeted prodrugs of known antifungal compounds, e.g., Ketoconazole and Voriconazole. Azoles will be modified by the attachment of selected promoieties which can be cleaved upon recognition by fungal glycosidases, esterases, or phosphatases.
Diploma student will perform the synthesis of such prodrugs, data analysis, planning and monitoring chemical experiments, and writing the diploma thesis.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html