Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Chemická modifikace glykopeptidů a predikce jejich retenčního chování při hydrofilní kapalinové chromatografii
Thesis title in Czech: Chemická modifikace glykopeptidů a predikce jejich retenčního chování při hydrofilní kapalinové chromatografii
Thesis title in English: Chemical modification of glycopeptides and prediction of their retention on hydrophilic liquid chromatography
Key words: chemická modifikace glykopeptidů, predikce retence, hydrofilní kapalinová chromatografie
English key words: glycopeptide modification, retention prediction, hydrophilic liquid chromatography
Academic year of topic announcement: 2022/2023
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Biochemistry (31-250)
Supervisor: RNDr. Tomáš Ječmen, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 01.11.2022
Date of assignment: 01.11.2022
Confirmed by Study dept. on: 14.02.2023
Date of electronic submission:21.05.2023
Date of proceeded defence: 06.06.2023
Opponents: doc. RNDr. Tomáš Křížek, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Náplní práce bude příprava glykopeptidů štěpením modelových glykoproteinů, jejich chemická modifikace vybranými modifikačními činidly a porovnávání retence modifikovaných a nemodifikovaných glykopeptidů při hydrofilní kapalinové chromatografii (ve spojení s hmotnostní spektrometrií) za účelem objasnění vlivu jejich peptidové páteře na retenčním mechanismu.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html