Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 363)
Assignment details
   Login via CAS
Funkce zimního zpěvu ťuhýka šedého jako agresivních mimikry
Thesis title in Czech: Funkce zimního zpěvu ťuhýka šedého jako agresivních mimikry
Thesis title in English: Function of a winter song of the great gray shrike as the aggressive mimicry
Academic year of topic announcement: 2022/2023
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Zoology (31-170)
Supervisor: doc. RNDr. Roman Fuchs, CSc.
Author:
Preliminary scope of work
Pomocí terénních experimentů testovat, zda zimní zpěv ťuhýka šedého může sloužit k přilákání hejna tvořících zimujících pěvců
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html