Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Fázová stabilita systému LiF-BeF2 pomocí výpočtových metod
Thesis title in Czech: Fázová stabilita systému LiF-BeF2 pomocí výpočtových metod
Thesis title in English: Phase stability of LiF-BeF2 systems within the Density Functional Theory
English key words: phase stability|DFT|liqiudus solidus
Academic year of topic announcement: 2024/2025
Thesis type: diploma thesis
Thesis language:
Department: Department of Condensed Matter Physics (32-KFKL)
Supervisor: Ing. Dominik Legut, Ph.D.
Author:
Guidelines
Zájem, linux, základy fyziky pevné fáze.
References
Po domluvě.
Preliminary scope of work
1. Student se naučí základní koncepty fyziky pevné fáze a výpočtových metod založených na teorii funkcionálu hustoty (DFT).
2. Student bude pracovat s nejnovějšími HPC klastry v IT4Innovations, včetně využití GPU karet pro výpočty.
3. Student určí fázový diagram a takzvaný eutektický bod dvou fázového systému na základě termodynamických veličin získaných pomocí kvantově-mechanických výpočtů.
Preliminary scope of work in English
1. The student will learn about general concepts in Condensed Matter Physics and computational methods based on the Density Functional Theory (DFT).
2. The student will acquire practical knowledge of DFT based computational codes and running them on modern supercomputers.
3. Within the project, the student will calculate the ground state and thermodynamic properties of binary LiF and BeF2 phases and their mixture.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html