Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Van der Waals heterostruktury
Thesis title in Czech: Van der Waals heterostruktury
Thesis title in English: Van der Waals heterostructures
Key words: van der Waals|2D|spin-orbit interakce
English key words: van der Waals|2D|spin-orbit interaction
Academic year of topic announcement: 2024/2025
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language:
Department: Department of Condensed Matter Physics (32-KFKL)
Supervisor: Ing. Dominik Legut, Ph.D.
Author:
Guidelines
Zájem, linux.
References
Po domluvě.
Preliminary scope of work
Dvou-dimenzionální materiály se stávají novými materiály pro nanotechnologie a funkční nanozařízení. Jedním z příkladu jsou stálé (nevolatilní) magnetické paměti jejíchž zápis je kontrolován elektrickým proudem na základě jevů jako je např. spin-orbitální interakce (SOI). V tomto projektu budeme zkoumat van der Waalsovy heterostruktury obsahující magnetickou část pro záznam a uchování dat a nemagnetickou část se silnou SOI, která dovolí pomocí tzv. spin-orbit torque kontrolovat magnetizační dynamiku, tj. čtení a zápis informací.
Preliminary scope of work in English
Two-dimensional materials provide a novel building platform for nanotechnology and functional nanodevices. A very specific nanodevice is a non-volatile magnetic memory element controlled by electrical current only involving anomalous effects due to spin-orbit coupling interaction. In this project we will investigate the van der Waals heterostructures containing a magnetic part for storing the information and a non-magnetic part with strong spin-orbit coupling which allows due to spin-orbit torque a unique ability to control the magnetization dynamics, reading and writing information.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html