Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Kvantové chování vodíku
Thesis title in Czech: Kvantové chování vodíku
Thesis title in English: Quantum effects of hydrogen
Key words: mezimolekulární interakce|ab initio|kvantová mechanika|tunelování
English key words: intermolecular interactions|ab initio|quantum mechanics|tunneling
Academic year of topic announcement: 2024/2025
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language:
Department: Department of Chemical Physics and Optics (32-KCHFO)
Supervisor: Mgr. Jiří Klimeš, Ph.D.
Author:
Guidelines
Cílem práce je implementovat řešení Schrödingerovy rovnice pro jednu částici v jedné nebo více dimenzích a pomocí ní vypočítat vlastní stavy
a dynamiku atomu vodíku pro potenciál odpovídající přenosu vodíku mezi dvěma molekulami.

1) Nastudování literatury (ab initio výpočty, kvantové chování vodíku).
2) Implementace řešení Schrödingerovy rovnice v jedné nebo více dimenzích (nebo oboje) pro jednu částici.
3) Použití programu pro vlastní nebo dodaná data. Výpočty řešení pro různé parametry (délka vodíkové vazby, atp.) odpovídající reálným systémům.
4) Sepsání práce a prezentace výsledků.
References
Časopisecká literatura, např:

E. R. M. Davidson, J. Klimes, D. Alfe, and A. Michaelides,
Cooperative Interplay of van der Waals Forces and Quantum Nuclear Effects on Adsorption: H at Graphene and at Coronene,
ACS Nano 8, 9905 (2014).

J. R. Štoček, O. Socha, I. Císařová, T. Slanina, and M. Dračínský
J. Am. Chem. Soc. 2022, 144, 16, 7111–7116

M. Hušák, Š. Šajbanová, J. Klimeš, and A. Jegorov
The potential of dispersion-corrected density functional theory calculations for distinguishing between salts and cocrystals,
Acta Cryst. B78, 781-788 (2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html