Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Dynamika prostorově omezené vody
Thesis title in Czech: Dynamika prostorově omezené vody
Thesis title in English: Dynamics of confined water
Key words: mezimolekulární interakce|molekulární dynamika|prostorově omezená voda|teplota tání
English key words: intermolecular interactions|molecular dynamics|confined water|melting temperature
Academic year of topic announcement: 2024/2025
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language:
Department: Department of Chemical Physics and Optics (32-KCHFO)
Supervisor: Mgr. Jiří Klimeš, Ph.D.
Author:
Guidelines
Cílem práce je použít počítačové simulace pro studium dynamiky prostorově omezené vody, především pro výpočet teploty tání.

1) Nastudování literatury (výpočty založené na molekulární dynamice), seznámení se s výpočetními programy.
2) Výpočet teploty tání vody pomocí metody koexistence fází nebo přímým rozpouštěním ledu.
3) Vytvoření systémů prostorově omezené vody, např. v uhlíkových nanotrubičkách. Simulace rozpouštění ledu.
4) Sepsání práce a prezentace výsledků.
References
Časopisecká literatura, např:

H.-T. Chin, J. Klimes, I-F. Hu, D.-R. Chen, H.-T. Nguyen, T.-W. Chen, S.-W. Ma, M. Hofmann, C.-T. Liang, and Y.-P. Hsieh
Ferroelectric 2D ice under graphene confinement,
Nat. Commun. 12, 6291 (2021)

T. Verhagen, J. Klimes, B. Pacakova, M. Kalbac, and J. Vejpravova
Anomalous Freezing of Low-Dimensional Water Confined in Graphene Nanowrinkles,
ACS Nano 14, 15587 (2020)

A. Zaragoza, M. A. Gonzalez, L. Joly, I. López-Montero, M. A. Canales, A. L. Benavides, and C. Valeriani
Molecular dynamics study of nanoconfined TIP4P/2005 water: how confinement and temperature affect diffusion and viscosity
Phys. Chem. Chem. Phys., 2019,21, 13653-13667
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html