Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Elektrostatické mezimolekulární interakce
Thesis title in Czech: Elektrostatické mezimolekulární interakce
Thesis title in English: Electrostatic intermolecular interactions
Key words: mezimolekulární interakce|ab initio|kvantová mechanika|dipól
English key words: intermolecular interactions|ab initio|quantum mechanics|dipole
Academic year of topic announcement: 2024/2025
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language:
Department: Department of Chemical Physics and Optics (32-KCHFO)
Supervisor: Mgr. Jiří Klimeš, Ph.D.
Author:
Guidelines
Cílem práce implementovat a otestovat funkce popisující sílu vazby mezi atomy nebo molekulami. Primárním cílem jsou elektrostatické interakce, tedy např. dipól-dipól.

1) Nastudování literatury (ab initio výpočty, interakční potenciály), seznámení se s výpočetními programy.
2) Implementace potenciálů popisujících elektrostatické interakce.
3) Fitování potenciálů na vlastních nebo existujících datech, výpočty energií pro zajímavé systémy.
4) Sepsání práce a prezentace výsledků.
References
A. Stone: The Theory of Intermolecular Forces, Oxford U. Press, Oxford 2011

Časopisecká literatura, např:

J. Hofierka and J. Klimes: Binding energies of molecular solids from fragment and periodic approaches, Electron. Struct. 3, 034010 (2021)

M. Riera, E. P. Yeh, F. Paesani: Data-Driven Many-Body Models for Molecular Fluids: CO2/H2O Mixtures as a Case Study, J. Chem. Theory Comput. 2020, 16, 4, 2246–2257

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html