Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 354)
Assignment details
   Login via CAS
Příprava analýzy dat z Čerenkovského detektoru mionů v neutrinovém experimentu JUNO
Thesis title in Czech: Příprava analýzy dat z Čerenkovského detektoru mionů v neutrinovém experimentu JUNO
Thesis title in English: Development of processing of data from Čerenkov muon detector in the neutrino experiment JUNO
Key words: oscilace neutrin|Čerenkovský detektor
English key words: neutrino oscillation|Čerenkov detector
Academic year of topic announcement: 2023/2024
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language:
Department: Institute of Particle and Nuclear Physics (32-UCJF)
Supervisor: Ing. Vít Vorobel, Ph.D.
Author:
Guidelines
.
References
F. Boehm, P. Vogel: Physics of Massive Neutrinos, Cambridge University Press 1992
C.Giunti, Ch.W.Kim: Fundamentals of Neutrino Physics and Astrophysics, Oxford University Press, 2007
G.F.Knoll: Radiation Detection and Measurement, John Wiley & Sons, New York, Toronto, Singapure,1979 1989
W.R.Leo: Techniques for Nuclear and Particle Physics Experiments, Springer-Verlag Heidelberg 1994
Fangpeng An et al: Neutrino physics with JUNO, 2016 J. Phys. G: Nucl. Part. Phys. 43 030401
http://iopscience.iop.org/article/10.1088/0954-3899/43/3/030401/pdf
Preliminary scope of work
JUNO (Jiangmen Underground Neutrino Observatory) je experiment zaměřený na přesné měření oscilací reaktorových antineutrin.
Experiment je v současné době v závěrečné fázi výstavby v jižní Číně. Experiment sestává
ze scintilačního detektoru elektronových antineutrin, z dvou systémů pro detekci kosmických mionů
a z dalších subsystémů. Pro účely kalibrace Čerenkovského detektoru mionů bude sloužit systém několika
set světelných diod, který generuje nanosekundové záblesky, ovládaný odpovídající elektronikou a softwarem.

Práce bude zaměřena na vývoj kalibračního systému a na vyhodnocování kalibračních dat z Čerenkovského detektoru mionů.
Během práce se student seznámí s neutrinovým experimentem JUNO, s elektronickým řízením kalibračního systému a s potřebným
software.
Preliminary scope of work in English
.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html