Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Spektroskopie kontinua molekulárních klastrů: vývoj jednoduchých modelů a nových ab initio metod pro popis srážek s fotony a elektrony
Thesis title in Czech: Spektroskopie kontinua molekulárních klastrů: vývoj jednoduchých modelů a nových ab initio metod pro popis srážek s fotony a elektrony
Thesis title in English: Continuum spectra of molecular clusters: development of simple models and new ab initio methods for description of collisions with photons and electrons
Academic year of topic announcement: 2023/2024
Type of assignment: dissertation
Thesis language:
Department: Institute of Theoretical Physics (32-UTF)
Supervisor: Mgr. Zdeněk Mašín, Ph.D.
Author:
Guidelines
Zásady pro vypracování: Cílem práce je teoretické studium stavů kontinua molekulárních klastrů (zejména vodních), jejich fotoionizace a srážky klastrů s elektrony. Motivací pro tuto práci jsou experimenty z nedávné doby, které nově umožňují studium klastrů různé velikosti a srovnání jejich vlastností při fotoionizaci. Přesný teoretický popis fotoionizace klastrů ale není k dispozici. Obecnějším cílem práce je odpovědět na otázky týkající se důležitosti a role elektronové korelace a vícenásobného rozptylu v rozlehlých systémech při srážkách s elektrony a fotony. Hlavní těžiště práce bude v aplikaci jednodušších modelů fyziky klastrů a vývoji nových, přesných metod pro popis vlnových funkcí kontinua rozlehlých vícelektronových systémů. Jako základ k tomu bude sloužit metoda R-matice, která bude adaptována na efektivní popis klastrů.
References
[1] Sebastian Hartweg, Bruce L. Yoder, Gustavo A. Garcia, Laurent Nahon, and Ruth Signorell Phys. Rev. Lett. 118, 103402 (2017).
[2] Zdeněk Mašín, Jakub Benda, Jimena D. Gorfinkiel, Alex G. Harvey, Jonathan Tennyson, Computer Physics Communications 249, 107092 (2020).
[3] D. Dill, J. Chem. Phys. 61, 692 (1974).
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html