Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Syntéza self-immolativních spojek vhodných pro biokonjugace
Thesis title in Czech: Syntéza self-immolativních spojek vhodných pro biokonjugace
Thesis title in English: Synthesis of self-immolative linkers suitable for bioconjugation
Key words: self-immolativní, biokonjugace, fosfor, doručení léčiv
English key words: self-immolative, bioconjugation, phosphorus, drug delivery
Academic year of topic announcement: 2021/2022
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Organic Chemistry (31-270)
Supervisor: Ing. Ondřej Baszczyňski, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 15.11.2021
Date of assignment: 15.11.2021
Confirmed by Study dept. on: 15.11.2021
Date of electronic submission:15.05.2023
Date of proceeded defence: 29.05.2023
Opponents: doc. RNDr. Jindřich Jindřich, CSc.
 
 
 
References
1) Dud, M.; Tichotová, M.; Procházková, E.; Baszczyňski, O.: Molecules 2021, 26(17), 5160.
2) Šimon, P.; Tichotová, M.; Gallardo, M. G.; Procházková, E.; Baszczyňski, O.: Chem. Eur. J. 2021, 27(50), 12763–12775.
3) Procházková, E.; Kucherak, O.; Stodůlková, E.; Tošner, Z.; Císařová, I.; Flieger, M.; Kolařík, M.; Baszczyňski, O.: J. Nat. Prod. 2021, 84(1), 46–55.
4) Procházková, E.; Šimon, P.; Straka, M.; Filo, J.; Májek, M.; Cigáň, M.; Baszczyňski, O.: Chem. Comm. 2021, 57, 211-214.
5) Procházková, E.; Jašík, J.; Cigáň, M.; Baszczyňski, O.: Eur. J. Org. Chem. 2020, 7, 897-906.
6) Diethynyl Phosphinates for Cysteine-Selective Protein Labeling and Disulfide Rebridging, Angew. Chem. Int. Ed.2021, 60(28), 15359-15364.
7) The mechanism behind enhanced reactivity of unsaturated phosphorus(v) electrophiles towards thiols, Chem. Sci.2021, 12, 8141-8148.
8) Synthesis and Evaluation of Non-Hydrolyzable Phospho-Lysine Peptide Mimics, Chem. Eur. J.2021, 27, 2326-2331.
Preliminary scope of work
Self-immolativní (SI) spojky jsou chemickými konstrukty, které podléhají řízené sebe-defragmentaci na základě vhodného podnětu např. aktivace světlem nebo chemickým činidlem. SI spojky nacházejí uplatnění v cíleném doručení léčiv, v konstrukci prób pro biochemii, nebo také v rozličných polymerech.
Cílem diplomové práce bude syntéza nových SI spojek na bázi fosforu, které budou obsahovat reaktivní chemickou funkci pro konjugaci s thioly. Takovou funkcí bude např. vinyl- nebo alkynyl-fosfonátová skupina. Cílem práce bude prověřit syntézu, self-immolaci, stabilitu a možnost konjugovatelnosti takovýchto spojek s thioly např. cystein, glutation apod. Náplní práce studenta bude syntéza SI spojek, analýza získaných dat, plánování a monitorování chemických experimentů, a psaní diplomové práce.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html