Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Příprava derivátů N-acetylglukosaminu-1-fosfátu jako potenciálních inhibitorů UDP-GlcNAc pyrophosphorylasy
Thesis title in Czech: Příprava derivátů N-acetylglukosaminu-1-fosfátu jako potenciálních inhibitorů UDP-GlcNAc pyrophosphorylasy
Thesis title in English: Derivatives of N-acetylglucosamine-1-phosphate as potential inhibitors of UDP-GlcNAc pyrophosphorylase
Key words: GlcNAc-1-P, UDP-GlcNAc pyrophosphoryláza, antifungální, inhibitor
English key words: GlcNAc-1-P, UDP-GlcNAc pyrophosphorylase, antifungal, inhibitor
Academic year of topic announcement: 2021/2022
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Organic Chemistry (31-270)
Supervisor: Ing. Ondřej Baszczyňski, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 28.10.2021
Date of assignment: 28.10.2021
Date of electronic submission:17.05.2022
Date of proceeded defence: 07.06.2022
Opponents: prof. RNDr. Jan Veselý, Ph.D.
 
 
 
Advisors: Ing. Rafael Navrátil, Ph.D.
Preliminary scope of work
Chitin je biopolymerem, který se skládá z jednotek N-acetyl-D-glucosaminu (GlcNAc), a je základní stavební složkou buněčných stěn hub, bakterií a virů. Syntéza a degradace chitinu hraje důležitou roli v životním cyklu těchto organismů. UDP-GlcNAc pyrofosforyláza je klíčovým enzymem v syntéze chitinu. Tudíž, příprava inhibitorů UDP-GlcNAc pyrofosforylázy může vést k vývoji nových léčiv s antifungálním účinkem.
Náplní bakalářské práce bude:
1) Syntéza 2-nitroglukalu
2) Ověření reaktivity 2-nitroglukalu vzhledem k Michaelově adici H-fosfonátů
3) Příprava potenciálních inhibitorů UDP-GlcNAc pyrofosforylázy
Preliminary scope of work in English
Chitin is a biopolymer consisting of N-acetyl-D-glucosamines (GlcNAc) structural units1– it is a critical component in fungi, bacteria, and viruses. Its synthesis and degradation play an essential role in the life cycle of those organisms. UDP-GlcNAc pyrophosphorylase is a key enzyme in the synthesis of chitin. Thus, synthesis UDP-GlcNAc pyrophosphorylase inhibitors could lead to the development of new antifungal drugs.
The aims of this bachelor thesis are following:
1) Synthesis of 2-nitroglucal
2) Evaluation of 2-nitroglucal reactivity towards the Michael addition of H-phosphonates
3) Synthesis of potential inhibitors of UDP-GlcNAc pyrophosphorylase
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html