Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Playbackové experimenty ve výzkumu varovných hlasů hlodavců
Thesis title in Czech: Playbackové experimenty ve výzkumu varovných hlasů hlodavců
Thesis title in English: Playback experiments in the research of alarm calls in rodents
Academic year of topic announcement: 2021/2022
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Zoology (31-170)
Supervisor: RNDr. Irena Schneiderová, Ph.D.
Author:
Preliminary scope of work
Cílem bakalářské práce je vypracování podrobné literární rešerše zaměřené na problematiku varovných signálů hlodavců s důrazem na význam playbackových experimentů v tomto výzkumu. Bakalářská práce se zaměří na spektrum výzkumných otázek, které jsou pomocí playbackových experimentů řešeny, ale také na detailní popis používaných metod a designů experimentů.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html