Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 363)
Assignment details
   Login via CAS
Analýza změn ve věkové struktuře obyvatelstva ve vybraném regionu za využití standardních i alternativních ukazatelů
Thesis title in Czech: Analýza změn ve věkové struktuře obyvatelstva ve vybraném regionu za využití standardních i alternativních ukazatelů
Thesis title in English: Analysis of changes in the age structure of the population in the selected region using standard and alternative indicators
Academic year of topic announcement: 2023/2024
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Demography and Geodemography (31-360)
Supervisor: doc. RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D.
Author:
Preliminary scope of work
Analýza změn ve věkové strukturě obyvatelstva pro vybraný region (vybrané státy světa, státy Evropy, resp. její části i regiony jako např. regiony států V4 apod. - tj. možnost vypsání vícero prací pro různé oblasti) za použití standardních (chronologických) i alternativních (prospektivních) ukazatelů.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html