Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Interakce herbivorů a patogenů na rostlině
Thesis title in Czech: Interakce herbivorů a patogenů na rostlině
Thesis title in English: Interaction between herbivores and pathogens on plant
Key words: herbivorie, patogeny, trojčlenné interakce, signální dráhy
English key words: herbivory, pathogen, triple interactions, signaling pathways
Academic year of topic announcement: 2020/2021
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Botany (31-120)
Supervisor: Mgr. Tomáš Koubek, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 03.11.2021
Date of assignment: 15.11.2021
Confirmed by Study dept. on: 15.11.2021
Date of electronic submission:03.05.2023
Date of proceeded defence: 25.05.2023
Opponents: Mgr. Martin Weiser, Ph.D.
 
 
 
References
Návrhy možných článků:
Tack, A.J.M. & Dicke, M. (2013) Plant pathogens structure arthropod communities across multiple spatial and temporal scales. Functional Ecology, 27, 633–645.
van Mölken, T., Kuzina, V., Munk, K.R., Olsen, C.E., Sundelin, T., van Dam, N.M. & Hauser, T.P. (2014) Consequences of combined herbivore feeding and pathogen infection for fitness of Barbarea vulgaris plants. Oecologia,175, 589–600.
Clay, K. 1996. Interactions among fungal endophytes, grasses and herbivores. - Res. Popul. Ecol. (Kyoto). 38: 191–201.
Kolb, A. 2012. Differential effects of herbivory and pathogen infestation on plant population dynamics. - Plant Ecol. 213: 315–326.
Ramsell, J. and Paul, N. D. 1990. Preferential grazing by molluscs of plants infected by rust fungi. - Oikos 58: 145–150.
Preliminary scope of work
Rostliny jsou pod neustálým tlakem svých přirozených nepřátel, především patogenů a herbivorů. Oběma skupinám a jejich efektům bylo v literatuře věnováno dostatek místa, ale jejich společnému působení již méně. V přírodě je ale společný vliv několika gild herbivorů a alespoň jednoho z několika skupin patogenů spíše pravidlem než výjimkou.

Tato práce má za úkol shrnout známé informace o současném útoku patogenů a herbivorů a zjistit, zda a kdy jsou jejich efekty synegistické a kdy antagonistické. Jelikož je téma poměrné široké, zvláštní pozornost bude věnována vztahům základních signálních drah (SA, JA a dalších), které mohou být často spouštěny jak patogeny, tak herbivory. Dále se zaměří na druhovou specificitu reakcí, která je zřejmě značná a případně i na další faktory, jako jsou vlivy prostředí.
Preliminary scope of work in English
Plants are constantly under attack by various natural enemies, namely pathogens and herbivores. Both groups are well researched, but their joint effects are still understudied. Parallel attack of both various herbivore guilds and of at least one pathogen group is more often a rule than an exception.

This thesis will summarize known studies describing joint attacks of pathogens and herbivores and it will find out if and when are their effects synergistic and when antagonistic. Since the subject is still rather wide for a bachelor thesis, special attention will be paid to plant signaling pathways (jasmonate, salicylate, and others), which can be triggered by both groups. The work will also focus on specificity of reaction for different species as well as influencing environmental factors.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html