Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Příprava modelových proléčiv na bázi fosforu pro doručení fenolů.
Thesis title in Czech: Příprava modelových proléčiv na bázi fosforu pro doručení fenolů.
Thesis title in English: Synthesis of model phosphorus-based prodrugs for delivery of phenols.
Key words: fotoaktivace, self-immolativní, proléčivo, fenol
English key words: photoactivation, self-immolation, prodrug, phenol
Academic year of topic announcement: 2020/2021
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Organic Chemistry (31-270)
Supervisor: Ing. Ondřej Baszczyňski, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 20.11.2020
Date of assignment: 24.11.2020
Guidelines
organická chemie I a II, organická syntéza I
References
Oral Delivery of Propofol with Methoxymethylphosphonic Acid as the Delivery Vehicle, J. Med. Chem. 2017, 60, 20, 8580–8590.
Sterically‐Controlled Self‐Immolation in Phosphoramidate Linkers Triggered by Light, Eur. JOC, 2020, 7, 897-906.
Preliminary scope of work
Prvním dílčím cílem práce bude příprava modelové, fotoaktivované, self-immolativní spojky obsahující salicylát za účelem monitorování řízené defragmentace této spojky. Dále pak bude zkoumána jiná self-immolativní spojka obsahující anilin – jakožto potenciální odstupující skupinu (cargo). Získané syntetické zkušenosti budou aplikovány v přípravě série proléčiv, odvozených od různých fenolů, s potenciálním antifungálním účinkem.
Preliminary scope of work in English
First aim of this thesis will be the synthesis of model, photoactivated, self-immolative linker containing salicylate, in order to monitor its defragmentation. Next we will focus on other self-immolative linker containing aniline as a potential leaving group (cargo). Synthetic experience will be used for the synthesis of various prodrugs of phenolic compounds with potential antifungal activity.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html