Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Příprava modelových, self-immolativních spojek na bázi fosforu pro doručení oximů
Thesis title in Czech: Příprava modelových, self-immolativních spojek na bázi fosforu pro doručení oximů
Thesis title in English: Synthesis of model, self-immolative, phosphate-based linkers for delivery of oximes
Key words: oxim, proléčivo, self-immolace, self-immolativní spojky, fotoaktivace
English key words: oxime, prodrug, self-immolation, self-immolative linkers, photoactivation
Academic year of topic announcement: 2020/2021
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Organic Chemistry (31-270)
Supervisor: Ing. Ondřej Baszczyňski, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 19.11.2020
Date of assignment: 24.11.2020
Date of electronic submission:20.06.2021
Date of proceeded defence: 13.07.2021
Opponents: PharmDr. Eliška Matoušová, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
organická chemie I a II, organická syntéza I
References
Oral Delivery of Propofol with Methoxymethylphosphonic Acid as the Delivery Vehicle, J. Med. Chem. 2017, 60, 20, 8580–8590.
Sterically‐Controlled Self‐Immolation in Phosphoramidate Linkers Triggered by Light, Eur. JOC, 2020, 7, 897-906.
Preliminary scope of work
Cílem práce bude syntéza modelových oximů, a oximů odvozených od vybraných léčiv, kterým je například griseofulvin. Tyto oximy budou dále modifikovány připojením fotoaktivovatelné, fosfátové, self-immolativní spojky za účelem studia rozpadu těchto aduktů (studium vyloučení oximového léčiva). Nabyté poznatky budou sloužit k syntéze proléčiv.
Preliminary scope of work in English
Aim of this bachelor thesis will be the synthesis of model oximes, and oximes derived from selected drugs such as griseofulvin. Oximes will be modified by addition of a photocleavable, phosphate, self-immolative linker to study the defragmentation of such constructs (model drug release studies). Knowledge acquired will be used in the synthesis of prodrugs.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html