Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Phosphate-based prodrugs, and other compounds with potential antifungal activity.
Thesis title in Czech: Příprava proléčiv na bázi fosforu, a dalších látek s potenciálním antifungálním účinkem.
Thesis title in English: Phosphate-based prodrugs, and other compounds with potential antifungal activity.
Key words: na bázi fosforu, self-imolativní, antifungální, proléčiva, fotoaktivace.
English key words: phosphate-based, self-immolation, antifungal, prodrugs, photoactivation.
Academic year of topic announcement: 2020/2021
Thesis type: dissertation
Thesis language: angličtina
Department: Department of Organic Chemistry (31-270)
Supervisor: Ing. Ondřej Baszczyňski, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 09.10.2020
Date of assignment: 15.10.2020
Confirmed by Study dept. on: 15.10.2020
Preliminary scope of work
Cílem práce bude příprava proléčiv na bázi fosforu, odvozených od různých antifungálních látek za účelem zvýšení jejich biologické dostupnosti (aktivity).
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html