Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Teoretický popis silně korelovaných pyrochlorových systémů
Thesis title in Czech: Teoretický popis silně korelovaných pyrochlorových systémů
Thesis title in English: Theory of strongly correlated pyrochlor systems
Academic year of topic announcement: 2022/2023
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language:
Department: Department of Condensed Matter Physics (32-KFKL)
Supervisor: doc. RNDr. Martin Diviš, CSc.
Author:
Advisors: RNDr. Milan Klicpera, Ph.D.
Guidelines
Teoretický popis spektra korelovaných 4f elektronů na základě mikroskopického hamiltoniánu krystalového pole, výpočet fyzikálních vlastností, modifikace existujících programů
ve Fortranu-90 (možno též samostatný vývoj v C-jazyku s podporou školitele), práce s operačnímy systémy WINDOWS a LINUX.
References
elektronické učebnice k dispozici podle vlastního výběru, moderní časopisecká literatura
Preliminary scope of work
Student se seznámí a bude aktivně pracovat s operačním systémem LINUX (REDHAT, SUSE, FEDORA).
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html