Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Populační struktura druhu Cladonia stellaris
Thesis title in Czech: Populační struktura druhu Cladonia stellaris
Thesis title in English: The population structure of Cladonia stellaris
Key words: Cladonia stellaris, glaciální relikt, lišejník, populační struktura
English key words: Cladonia stellaris, glacial relict, lichen, population structure
Academic year of topic announcement: 2019/2020
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Botany (31-120)
Supervisor: Mgr. Jana Steinová, Ph.D.
Author:
Preliminary scope of work
Druh Cladonia stellaris (patří mezi tzv. sobí dutohlávky) je ve střední Evropě kriticky ohrožen a lokalit, kde se vyskytuje, dlouhodobě ubývá. Jedná se o jednoho z mála známých lišejníkových zástupců tzv. glaciálních reliktů v České republice. Cílem magisterské práce bude studovat populační strukturu mykobionta a stanovit hlavní demografické procesy z posledního interglaciálu a glaciálu, které vedly k dnešnímu rozšíření tohoto druhu ve střední Evropě.

Co bude náplní práce?
· (BP: rešerše na téma problematiky glaciálních reliktů u lišejníků)
· MP: studium genetické struktury středoevropských populací druhu Cladonia stellaris – což bude konkrétně obnášet:
o sběr lišejníků v terénu
o práci v DNA laboratoři: studium populační struktury mykobionta
o vyhodnocení dat a jejich interpretaci
Co si odnesete?
· Získáte schopnost samostatně (ale s podporou) vědecky uvažovat a pracovat
· Naučíte se optimalizovat nové metodické postupy
· Získáte zkušenost s laboratorními metodami, které využijete i v jiných odvětvích – především metody založené na studiu DNA
· Naučíte se získaná data vyhodnotit a následně interpretovat
· Při sběru materiálu se dostanete na krásná místa (hory, sutě – převážně v ČR)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html