Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 308)
Assignment details
  
Co o sobě nevyprávíme? Meze narativní teorie osobní identity Paula Ricœura
Thesis title in Czech: Co o sobě nevyprávíme? Meze narativní teorie osobní identity Paula Ricœura
Thesis title in English: What do we not tell about ourselves? The limits of Paul Ricœur’s narrative identity
Academic year of topic announcement: 2019/2020
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Philosophy and Religious Studies (21-UFAR)
Supervisor: doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 16.04.2020
Date of assignment: 16.04.2020
Confirmed by Study dept. on: 28.04.2020
Submitted/finalized: no
Guidelines
Práce se bude zabývat tématem narativně pojímané osobní identity a jejími možnými mezemi a nedostatky. Je náš život redukovatelný na vyprávění? Nebo je něco, co naopak nikdy žádným příběhem být vyčerpáno nemůže? Jsem vůbec autorem či spoluautorem smyslu života, o kterém vyprávím? A co zůstává nevysloveno? Základem pro práci bude narativní identita tak, jak ji formuluje Paul Ricœur, kterou vyložíme a následně se zaměříme na možné námitky vůči ní. Vycházet budeme především z Ricœurovy knihy O sobě samém jako o jiném. Základním kritickým hlasem, se kterým bude Ricœurova koncepce konfrontována, bude László Tengelyi a námitky, které představuje v knize The Wild Region in Life-History.
References
CLARK, S. H. Paul Ricoeur. London: Routledge, 1990.
ČAPEK, Jakub. Narrative identity and phenomenology. Continental Philosophy Review [online]. 2017, 50(3), 359-375.
ČAPEK, Jakub. Experience beyond Storytelling: László Tengelyi on the Narrative Identity Debate. Acta Universitatis Carolinae Interpretationes [online]. 2015, 5(2), 95-113.
PECHAR, Jiří. Být sám sebou: pojem identity a jeho meze. Praha: Hynek, 1995.
RICŒUR, Paul. Čas a vyprávění. I, Zápletka a historické vyprávění. Praha: OIKOYMENH, 2000.
RICŒUR, Paul. Čas a vyprávění. 3, Vyprávěný čas. Praha: OIKOYMENH, 2007.
RICŒUR, Paul. O sobě samém jako o jiném. Praha: OIKOYMENH, 2016.
TENGELYI, László. Action and selfhood: a narrative interpretation. In: The Oxford Handbook of Contemporary Phenomenology. Oxford: Oxford University Press, 2012, s. 265-286.
TENGELYI, László. The wild region in life-history. Evanston: Northwestern University Press, 2004. WOOD, D. On Paul Ricoeur : Narrative and Interpretation. London: Routledge, 1991.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html