Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 354)
Assignment details
   Login via CAS
Euklidovská ramseyovská teorie
Thesis title in Czech: Euklidovská ramseyovská teorie
Thesis title in English: Euclidean Ramsey theory
Key words: obarvení, euklidovský prostor, konečná množina bodů, ramseyovská věta
English key words: coloring, Euclidean space, finite set of points, Ramsey-type theorem
Academic year of topic announcement: 2022/2023
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language:
Department: Department of Applied Mathematics (32-KAM)
Supervisor: doc. Mgr. Jan Kynčl, Ph.D.
Author:
Guidelines
Euklidovská ramseyovská teorie se zabývá otázkami následujícího typu: je zadána konfigurace T sestávající z konečně mnoha bodů v
rovině nebo v R^d; například množina vrcholů trojúhelníka nebo čtverce. Lze pak v každém obarvení prostoru R^n pomocí k barev najít
jednobarevnou kopii T? Student si nastuduje vybrané články z oblasti a pokusí se vyřešit některý z otevřených problémů, např. pro
speciální typy obarvení.

Eulidean Ramsey theory is concerned with questions of the following type: a configuration T consisting of finitely many points in the
plane or in R^d is given; for example, the set of vertices of a triangle or a square. Given n>=d and k, does every coloring of R^n
with k colors contain a monochromatic copy of T? The student will read selected papers from the area and try to solve some of the open
problems, for example for special types of colorings.
References
R. L. Graham, Euclidean Ramsey theory, Handbook of discrete and computational geometry, Third edition, Edited by Jacob E. Goodman,
Joseph O'Rourke and Csaba D. Tóth, Discrete Mathematics and its Applications (Boca Raton), CRC Press, Boca Raton, FL, 2018. ISBN: 978
-1-4987-1139-5
A. Soifer, The mathematical coloring book, Mathematics of coloring and the colorful life of its creators, with forewords by Branko
Grünbaum, Peter D. Johnson, Jr. and Cecil Rousseau, Springer, New York, 2009. ISBN: 978-0-387-74640-1
Preliminary scope of work
Téma může být vhodné i pro práci bakalářskou. Více informací na https://kam.mff.cuni.cz/~kyncl/topics.
Preliminary scope of work in English
The topic might be suitable also for a bachelor thesis. See https://kam.mff.cuni.cz/~kyncl/topics_eng for more information.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html