Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Nehermitovská kvantová mechanika a kvantové rezonance
Thesis title in Czech: Nehermitovská kvantová mechanika a kvantové rezonance
Thesis title in English: Non-Hermitian quantum mechanics and quantum resonances
Key words: rezonance|nehermitovská kvantová mechanika
English key words: resonance|non-hermitian quantum mechanics
Academic year of topic announcement: 2023/2024
Thesis type: diploma thesis
Thesis language:
Department: Institute of Particle and Nuclear Physics (32-UCJF)
Supervisor: Mgr. Pavel Stránský, Ph.D.
Author:
Advisors: prof. RNDr. Pavel Cejnar, Dr., DSc.
Guidelines
1) Student/Studentka se seznámí s formalismem nehermitovské kvantové mechaniky a s různými přístupy k výpočtu rezonancí (metoda komplexního škálování, metoda Siegertových pseudostavů, metoda inverze potenciálu, WKB aproximace atd.).
2) Nabytých poznatků využije k numerickému výpočtu rezonancí v jednoduchých systémech (pravoúhlé či gaussovské potenciály).
3) Zaměří se na chování rezonancí v okolí stacionárních bodů potenciálu.
References
N. Moiseyev, Non-Hermitian Quantum Mechanics, Cambridge University Press, 2011.
O.I. Tolstikhin, "Siegert-state expansion for nonstationary systems: Coupled equations in the one-channel case", Physical Review A 73, 062705 (2006).
O.I. Tolstiknih, "Siegert-state expansion for nonstationary systems. II. The whole-axis problem", Physical Review A 74, 042719 (2006).
M.V. Berry, K.E. Mount, "Semiclassical approximations in wave mechanics", Reports on Progress in Physics 35, 315 (1972).
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html