Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Zeemanův jev 2Pi molekul
Thesis title in Czech: Zeemanův jev 2Pi molekul
Thesis title in English: Zeeman effect in 2Pi molecules
Key words: Zeemanův jev, jemná struktura spektrálních čar, molekula OH, 2Pi stavy
English key words: Zeeman effect, fine structure of spectral lines, OH molecule, 2Pi states
Academic year of topic announcement: 2019/2020
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Chemical Physics and Optics (32-KCHFO)
Supervisor: doc. Ing. Lucie Augustovičová, Ph.D.
Author: Mgr. Jana Menšíková - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 21.09.2019
Date of assignment: 25.05.2020
Confirmed by Study dept. on: 17.06.2020
Date and time of defence: 15.07.2020 09:00
Date of electronic submission:29.05.2020
Date of submission of printed version:29.05.2020
Date of proceeded defence: 15.07.2020
Opponents: Mgr. Vladimír Tichý, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
1. Seznámení se s problematikou a s doporučenou literaturou.
2. Sestavení a naprogramovaní hamiltoniánu pro vnitřní strukturu molekul s multipletními komponentami momentů hybnosti.
3. Sestavení a naprogramovaní hamiltoniánu pro interakci magnetického momentu molekuly s vnějším magnetickým polem.
4. Analýza vlivu parity na magnetické štěpení energetických hladin.
5. Diskuse a sepsání práce.
References
J. M. Brown et al., J. Mol. Spectrosc. 55, 500 (1975)
M. C. Abrams et al., Astrophys. J. Suppl. Ser. 93, 351 (1994)
J. M. Brown, M. Kaise, C.M.L. Kerr, and D.J. Milton, Mol. Phys. 36, 553 (1978)
J. M. Brown and A. Carrington, Rotational Spectroscopy of Diatomic Molecules (Cambridge University Press, Cambridge, 2003)
Preliminary scope of work
Rozšíření znalostí v oblasti fyziky struktur a vývoje hustých molekulových oblaků je nezbytným krokem k pochopení procesu vzniku hvězd. Pozorování štěpení spektrálních čar v důsledku Zeemanova jevu představuje významnou metodu měření intenzity magnetických polí v molekulových oblacích nebo slunečních skvrnách. Na druhou stranu, mnohá spektroskopická měření, která byla prováděna v široké oblasti elektromagnetického spektra, umožnila odhalit vnitřní strukturu zkoumaných molekul.
Při zkoumání molekul v 2Pi stavech musíme vzít v potaz elektronový orbitální moment hybnosti, elektronový spinový moment hybnosti i jaderný rotační moment hybnosti. Magnetický moment příslušející těmto momentům hybnosti přispívá největší měrou k rozštěpení energetických hladin ve vnějším magnetickém poli. Zkoumání vnitřních Zeemanových struktur dvouatomových molekul, jako je například OH, bude hlavní náplní této práce.
Preliminary scope of work in English
Furthering our insight into the physics governing the structure and evolution of dense molecular clouds is a necessary step toward understanding the star formation process. Detection of Zeeman split spectral lines represents an important approach to determine the strength of magnetic fields in molecular clouds or sunspots. On the other hand, a plethora of spectroscopic investigations has been carried out in the broad range of the electromagnetic spectrum, unraveling the internal structure of detected molecular species.
Molecules in 2Pi states possess the electronic orbital angular momentum, the spin angular momentum, and the rotational angular momentum that have to be considered. The magnetic moment associated with these angular momenta of electrons has the the largest contribution to the splitting of energy levels in an external magnetic field. Investigation of internal Zeeman structure of diatomics such as OH will be a main focus of this research work.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html