Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Šablonovací systém pro správu a generování emailů
Thesis title in Czech: Šablonovací systém pro správu a generování emailů
Thesis title in English: Templating system for email management and generation
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language:
Department: Department of Distributed and Dependable Systems (32-KDSS)
Supervisor: Mgr. Pavel Ježek, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 16.05.2019
Date of assignment: 16.05.2019
Confirmed by Study dept. on: 23.05.2019
Guidelines
Cílem této práce je navrhnout a implementovat šablonovací systém. Hlavní funkčností je vygenerování emailu (ve formátu html) ze zadané šablony a zadaných parametrů. Na základě parametrů je šablona doplněna o konkrétní data z databáze. Systém bude také obsahovat sadu metod užitečných při tvorbě šablon pro jejich rychlou a pohodlnou tvorbu. Zároveň bude umožňovat jednoduše přidávat nové metody. Dále je potřeba zachovat funkčnost a použitelnost všech šablon z již existujícího šablonovacího systému zadavatele, který bude tímto nahrazen. Vzhledem k předpokládané odlišnosti syntaxe šablon v novém systému bude v rámci práce vytvořen překladač šablon ze staré syntaxe do nové. Podmínkou je generování identických emailů pro stejný vstup v obou systémech.
References
* Mark Michaelis with Eric Lippert: Essential C# 6.0 5th edition
* Jeffrey Richter: CLR via C# (4th Edition)
* John Skeet: C# in Depth 3rd Edition
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html