Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Topologické defekty v magnetických nanoštruktúrach
Thesis title in Czech: Topologické defekty v magnetických nanoštruktúrach
Thesis title in English: Topological defects in magnetic nanostructures
Key words: magnetizmus, doménová stena, skyrmion, spintronika
English key words: magnetism, domain wall, skyrmion, spintronics
Academic year of topic announcement: 2019/2020
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language:
Department: Department of Condensed Matter Physics (32-KFKL)
Supervisor: RNDr. Pavel Baláž, Ph.D.
Author:
Guidelines
(i) zoznámenie sa s teoretickým opisom magnetických systémov; druhy interakcií v magnetizme
(ii) pojem "topologický defekt" v magnetizme; doménové steny, skyrmiony
(iii) štúdium stability topologických defektov v rôznych magnetickýc štruktúrach
References
1. A. Fert et al., Magnetic skyrmions: advances in physics and potential applications,
Nature Reviews Materials 2, 17031 (2017).
2. K. Everschor-Sitte, Perspective: Magnetic skyrmions - Overview of recent progress in an active research field, Journal of Applied Physics 124, 240901 (2018).
Preliminary scope of work
Topologické defekty sú nespojitosti v magnetických textúrach, ktoré sa vyznačujú vysokou stabilitou voči vonkajším vplyvom. Medzi najznámejšie topologické defekty patria doménové steny a skyrmiony. V súčasnosti priťahujú topologické defekty pozornosť predovšetkým pre ich zaujímavé fyzikálne vlastnosti a možnosti využitia v spintronických aplikáciách. Náplňou tejto bakalárskej práce bude oboznámenie sa so základnými vlastnosťami topologických defektov a možnosťami ich využitia v praxi. Študent/ka si osvojí prácu s niektorým so štandardných programov na simulácie magnetických štruktúr. V rámci toho sa zameria na štúdium stability topologických defektov v určitom materiály.

Nové informácie budú študentovi/tke odovzdané vo forme neformálnych prednášok a diskusií. Postupy a výsledky práce študenta/tky budú diskutované so školiteľom na pravidelných stretnutiach v priateľskej atmosfére.
Preliminary scope of work in English
Topological defects are discontinuities in magnetic textures robust against external influences. The most common topological defects are magnetic domain walls and skyrmions. Recently, topological defects attract more attention due to their interesting physical properties and possible applications in spintronics. During this project, the student will learn about basic properties of topological defects and their use in practice. The student will learn how to use any of standard programs for modeling magnetic structures. In frame of this, the student will focus on study of stability of topological defects in a certain material.

All the new informations will be given to the student in a form of informal lectures and discussions. The progress and results shall be discussed with the supervisor on a regular basis during the meetings in a friendly atmosphere.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html