Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Studium struktury jetů ve srážkách těžkých iontů na experimentu ATLAS
Thesis title in Czech: Studium struktury jetů ve srážkách těžkých iontů na experimentu ATLAS
Thesis title in English: Study of jet structure in heavy-ion collisions with the ATLAS experiment
Key words: jety, struktura jetů, ATLAS, LHC, srážky těžkých iontů
English key words: jets, jet structure, ATLAS, LHC, heavy-ion collisions
Academic year of topic announcement: 2019/2020
Type of assignment: dissertation
Thesis language:
Department: Institute of Particle and Nuclear Physics (32-UCJF)
Supervisor: doc. Mgr. Martin Spousta, Ph.D.
Author:
Guidelines
Práce je zaměřena na studium produkce jetů a jejich struktury v proton-protonových srážkách a srážkách těžkých iontů na LHC. Řešitel prozkoumá modelování produkce jetů pomocí standardních Monte-Carlo nástrojů a porovná je s existujícími daty. Hlavním tématem práce pak bude studium produkce jetů a jejich struktury ve srážkách těžkých iontů s využitím dat experimentu ATLAS.
References
1) Spousta, M., Mod.Phys.Lett. A28 (2013) 1330017
2) ATLAS Collaboration, Phys. Rev. C 98 (2018) 024908
3) ATLAS Collaboration, Phys. Lett. B 790 (2019) 108
4) CMS Collaborationm, Phys. Rev. C 90 (2014) 024908
Preliminary scope of work
Produkce jetů a jejich struktura vykazují ve srážkách těžkých iontů velmi silné modifikace oproti proton-protonovým srážkám. Studium těchto modifikací by mělo umožnit lépe porozumět formování jetů, některým neporuchovým vlastnostem silné interakce a prohloubit znalosti o vlastnostech horké a husté jaderné hmoty vznikající ve srážkách těžkých iontů.

Preliminary scope of work in English
Production of jets and their structure are strongly modified in heavy-ion collisions with respect to proton-proton collisions. Study of these modifications should help us to better understand some aspects of jet formation, non-perturbative properties of strong interaction, and to improve our understanding of properties of hot and dense matter created in heavy-ion collisions.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html