Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 290)
Assignment details
   Login via CAS
Vnitrodruhová variabilita antipredačních mechanismů a automimikry
Thesis title in Czech: Vnitrodruhová variabilita antipredačních mechanismů a automimikry
Thesis title in English: Automimicry—intraspecific variation in antipredatory defences
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Zoology (31-170)
Supervisor: doc. Mgr. Alice Exnerová, Ph.D.
Author:
Preliminary scope of work
Literární rešerše teoretických a experimentálních prací zaměřených na vysvětlení vzniku a udržení individuální variability v přítomnosti a intenzitě obranných mechanismů u aposematické kořisti.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html