Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
GTTG – aplikace pro práci s grafikonem vlakové dopravy
Thesis title in Czech: GTTG – aplikace pro práci s grafikonem vlakové dopravy
Thesis title in English: GTTG – application for manipulation with train timetable diagrams
Key words: Nákresné jízdní řády, Grafikon vlakové dopravy, SkiaSharp, .NET Knihovna
English key words: Train timetable diagrams, Train graph, SkiaSharp, .NET Library
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Distributed and Dependable Systems (32-KDSS)
Supervisor: Mgr. Pavel Ježek, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 02.11.2018
Date of assignment: 02.11.2018
Confirmed by Study dept. on: 21.11.2018
Date and time of defence: 27.06.2019 09:00
Date of electronic submission:16.05.2019
Date of submission of printed version:17.05.2019
Date of proceeded defence: 27.06.2019
Reviewers: Mgr. Rudolf Rosa, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Cílem práce je vytvořit aplikaci GTTG, která bude sloužit pro zobrazování grafikonu vlakové dopravy, jakožto jednoho ze základních nástrojů pro organizaci vlakové dopravy.
Hlavní částí této práce bude grafická komponenta, která podporuje různé implementace grafikonu vlakové dopravy, lišících se způsobem zobrazování informací o provozu na trati. Cílem je zajistit dostatečnou konfigurovatelnost grafické komponenty a umožnit do ní přidávat prvky se specifickým nastavením pro konkrétní implementaci se zajištěním jejich schopnosti interakce s dalšími komponentami aplikací. Implementace grafické komponenty by měla ověřit možnost využít knihovnu 2D grafickou knihovnu SkiaSharp pro zobrazování komplexních dat, jako jsou právě grafikony vlakové dopravy. Komponenta by měla být ideálně navržena dostatečně univerzální, aby byla zapojitelná do různých GUI frameworků pro .NET.
Samotná aplikace GTTG by měla být ilustrací využití autorem vytvořené grafické komponenty, a postavit nad ní základní nástroje pro interakci s grafikonem vlakové dopravy.
References
* Mark Michaelis: Essential C# 7.0 (6th Edition), Addison-Wesley Microsoft Technology Series, June 2018
* Adam Nathan: WPF 4.5 Unleashed, Pearson Education, June 2013
* .NET Documentation, https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/
* SkiaSharp 2D graphics API, https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/skiasharp
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html