Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Rozšíření kolizního modelu hlavního pásu asteroidů
Thesis title in Czech: Rozšíření kolizního modelu hlavního pásu asteroidů
Thesis title in English: Extensions of the main belt collisional model
Key words: sluneční soustava, asteroidy, planetky, srážky, modely Monte-Carlo
English key words: solar system, asteroids, collisions, Monte-Carlo models
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language:
Department: Astronomical Institute of Charles University (32-AUUK)
Supervisor: doc. Mgr. Miroslav Brož, Ph.D.
Author:
Guidelines
Pro popis četnosti srážek mezi asteroidy se používají statistické
modely typu Monte-Carlo (Morbidelli etal. 2009, Cibulková etal. 2014).
Popisují tak vývoj rozdělení hmotností daných populací asteroidů.
Stávající model mimo jiné obsahuje předepsaný škálovací zákon,
parametrický popis fragmentace těles, dynamický rozpad populace
působením Jarkovského driftu ve velké poloose. Zároveň je možné
pomocí výpočtu chi^2 a simplexového algoritmu fitovat observační
data, zejména rozdělení velikostí (SFD) a počet asteroidálních rodin.

V práci navrhujeme tento model podstatně rozšířit, aby zahrnoval
následující fyzikální jevy a další pozorování:

- rozšíření parametrických relací pro kráterovací impakty;
- zlepšení modelování Jarkovského jevu, zvětšení časového kroku;
- zohlednění rozdělení velikostí blízkozemních asteroidů (NEA);
- kráterování na terestrických tělesech a asteroidech (R-plots);
- použití aktuálního seznamu rodin asteroidů (Nesvorný etal. 2015).

Modely tohoto typu jsou zásadní pro interpretaci pozorování velkých
(D > 100 km) asteroidů hlavního pásu pomocí adaptivní optiky
s vysokým rozlišením (VLT/Sphere/Zimpol; Vernazza etal. 2018),
která umožňují studovat jejich topografii, kráterování, identifkaci
kráterů a rodin, nebo rozlišení srážek různých typů (katastrofické,
kráterování, šikmé impakty, hit-and-run). Vzorek rozlišených
asteroidů bude brzy natolik početný, že umožní statistické porovnání
různých topografii pomocí společného kolizního modelu.

References
Bottke W.F., Durda D.D., Nesvorný D., Jedicke R., Morbidelli A., Vokrouhlický D., Levison H., 2005, The fossilized size distribution of the main asteroid belt. Icarus, 175, 111.

Morbidelli A., Bottke W.F., Nesvorný D., Levison H.F. 2009, Asteroid were born big. Icarus, 204, 558.

Cibulková H., Brož M., Benavidez P.G., 2014, A six-part collisional model of the main asteroid belt. Icarus, 241, 358.

Nesvorný D., Brož M., Carruba, V., 2015, Identification and Dynamical Properties of Asteroid Families. Asteroids IV, P. Michel, F.E. DeMeo, W.F. Bottke (eds.), University of Arizona Press, Tucson, 297-321.

Vernazza P., Brož M., Drouard A., Hanuš J., Viikinkoski M., Marsset M., Jorda L. etal., 2018, Astron. Astrophys., accepted.
Preliminary scope of work in English
TBD
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html