Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Trh více prodejců - řízení prodejními cenami
Thesis title in Czech: Trh více prodejců - řízení prodejními cenami
Thesis title in English: Market with several vendors - selling prices as controls
Key words: úloha stochastické optimalizace; náhodné chování; hra více hráčů; Nashovo ekvilibrium.
English key words: stochastic optimization program; random behavior; game of several players; Nash equilibrium.
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language:
Department: Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS)
Supervisor: doc. RNDr. Petr Lachout, CSc.
Author:
Guidelines

Diplomová práce bude zaměřena na modelování trhu více prodejců s částečnou zástupností zboží.
Poptávka bude uvažována náhodná a
jednotliví prodejci budou moci nastavovat své prodejní ceny.
Pro sestavení takovéto úlohy stochastického programování
bude využita teorie her, speciálně hra více hráčů a hledání Nashova ekvilibria.

Bude diskutována problematika řešení této optimalizační úlohy.
Případně bude funkčnost sestaveného modelu demonstrována numerickou studií.
References
[1] Huang, D.; Zhou, H.; Zhao, Q.-H.: A competitive multiple-product
newsboy problem with partial product substitution.
Omega 39,1 (2011), 302-312.
[2] Intriligator, M.D.: Mathematical optimization and economic theory.
SIAM, Philadelphia, 2002.
[3] Shapiro, A.; Dentcheva, D.; Ruszczynski, A.:
Lectures on Stochastic Programming: Modeling and Theory.
MPS-SIAM, Philadelphia, 2009.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html