Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Hodnocení eficience lidských činností
Thesis title in Czech: Hodnocení eficience lidských činností
Thesis title in English: Evaluation of efficiency of human activities
Key words: efficience lidských činností; ohodnocení;
English key words: efficiency of human activities; evaluation;
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language:
Department: Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS)
Supervisor: doc. RNDr. Petr Lachout, CSc.
Author:
Guidelines
Pro rozhodování pro různé účely a na různých úrovních potřebujeme umět vhodně porovnat či ohodnotit sledované lidské aktivity.
Těmito objekty mohou být
například různá průmyslová odvětví, nemocnice, banky, jednotlivé
provozy závodu, určitá skupina zaměstnanců podniku atd. Často však
nemáme jednotný ukazatel, který by tyto objekty vhodně ohodnotil.
Dostáváme se tak do problému, jak žádané porovnání udělat.

Diplomant by se měl seznámit s články zabývajícími se takovýmto
porovnáváním a proniknout do jejich filozofie. Zjištěné postupy by
měl teoreticky formalizovat a případně provést numerickou studii
na konkrétních datech.
References
[1] Egghe, L.: The evolution of core collections can be described via Banach space valued stochastic processes. Mathl. Comput. Modelling 28,
9 (1998), 11-17.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html