Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Zobecnění konvexních funkcí
Thesis title in Czech: Zobecnění konvexních funkcí
Thesis title in English: Generalization of convex functions
Key words: Konvexní funkce; optimalizační úloha; minimum; minimální hodnota
English key words: Convex function; optimalization program; minimum; minimal value
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language:
Department: Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS)
Supervisor: doc. RNDr. Petr Lachout, CSc.
Author:
Guidelines
Konvexní množiny a konvexní funkce mají důležité postavení v různých oblastech matematiky.
Zejména pak v geometrii a v optimalizaci.
Konvexní funkce mají řadu zobecnění.
Práce by měla být převážně zaměřena na zobecnění konvexních funkcí, která jsou využívána v teorii optimalizace.
Měla by ukázat jejich základní vlastnosti, vztahy, souvislosti.
Případně se pokusit o zobecnění těchto definic.
References
[1] Bazaraa, Mokhtar S.; Sherali, Hanif D.; Shetty, C.M.: Nonlinear Programming: Theory and Algorithms. Wiley, New York, 1993.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html