Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 290)
Assignment details
   Login via CAS
Derivatizace mikro-vzorků přírodních polymerů podobného složení pro FTIR spektrometrickou analýzu
Thesis title in Czech: Derivatizace mikro-vzorků přírodních polymerů podobného složení pro FTIR spektrometrickou analýzu
Thesis title in English: Derivatization of the micro-samples of natural polymers of similar composition for FTIR analysis
Key words: derivatizace, přírodní polymery, infračervená spektrometrie
English key words: derivatisation, natural polymers, infrared spectroscopy
Academic year of topic announcement: 2019/2020
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Analytical Chemistry (31-230)
Supervisor: RNDr. Václav Červený, Ph.D.
Author: hidden - signed in
Date of registration: 03.10.2019
Advisors: RNDr. Eva Svobodová, Ph.D.
References
Mallégol J., Gardette J.-L., Lemaire J.: Long-Term Behavior of Oil-Based Varnishes and Paints. Photo- and Thermooxidation of Cured Linseed Oil. JAOCS, Vol. 77, No. 3 (2000), 257-263 pp.
Zumbühl S., Scherrer N.C., Eggenberger U.: Derivatization Technique to Increase the Spectral Selectivity of Two-Dimensional Fourier Transform Infrared Focal Plane Array Imaging: Analysis of Binder Composition in Aged Oil and Tempera Paint. Applied spectroscopy, Vol. 68, No. 4 (2014) 458-465 pp.
Zumbühl S., Brändle A., Hochuli A., Scherrer N.C., Caseri W.: Derivatization Technique To Identify Specifically Carbonyl Groups by Infrared Spectroscopy: Characterization of Photooxidative Aging Products in Terpenes and Terpeneous Resins. Analytical Chemistry, Vol. 89 (2017), 1742-1748 pp.
Preliminary scope of work
Cílem diplomové práce bude vývoj vhodného postupu chemické úpravy mikro-vzorků pro spektrální analýzu metodou infračervené spektrometrie, s případným rozšířením i na Ramanovu spektrometrii.
Práce bude vykonávána v Národním technickém muzeu (NTM) na Oddělení preventivní konzervace, Kostelní 42, 170 78 Praha 7 pod vedením RNDr. Evy Svobodové, Ph.D. (E-mail: Eva.Svobodova@ntm.cz, Tel.: 220 399 170).
Laboratoř NTM je vybavena pro spektrometrické analýzy materiálového složení předmětů ze sbírek NTM. Metody molekulové spektrometrie však neumožňují přesně od sebe odlišit jednotlivé přírodní látky ve skupině přírodních polymerů podobného složení (např. terpeny, bílkoviny). Náplní práce tak bude vývoj vhodné derivatizace vzorků (např. terpenických pryskyřic), která povede ke změnám polarity v některých částech molekul analyzovaných látek, a tím k jejich vzájemnému rozlišení a přesné identifikaci jednotlivých analytů. Metodika bude dále optimalizována s ohledem na minimální velikost zkoumaných vzorků a specifické postupy jejich přípravy tak, aby mohla sloužit v praxi.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html