Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Simulace radarových odrazivostí numerickým předpovědním modelem ALADIN
Thesis title in Czech: Simulace radarových odrazivostí numerickým předpovědním modelem ALADIN
Thesis title in English: Simulation of radar reflectivities using NWP model ALADIN
Key words: radarová měření, NWP diagnostiky, post-processing, konvekce
English key words: remote sensing, NWP diagnostics, post-processing, convection
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language:
Department: Department of Atmospheric Physics (32-KFA)
Supervisor: Mgr. Michal Žák, Ph.D.
Author:
Advisors: RNDr. Radmila Brožková, CSc.
RNDr. Petr Novák, Ph.D.
Guidelines
Cílem práce je seznámit se s principy dálkové detekce pomocí meteorologických radarů a základy post-processingu numerického předpovědního (NWP) modelu. Dále simulovat radarové reflektivity pomocí NWP modelu ALADIN, který je provozován v Českém hydrometeorologickém ústavu. Porovnat simulované odrazivosti s reálnými daty a vyhodnotit potenciál využití simulovaných odrazivostí pro předpověď konvektivních jevů.
References
ŘEZÁČOVÁ, Daniela, a kol. Fyzika oblaků a srážek. Academia, 2007.
Kapitola Meteorologicke radary, s. 286–309.
COIFFIER JEAN, FUNDAMENTALS OF NUMERICAL WEATHER PREDICTION, CAMBRIDGE
UNIVERSITY PRESS, NEW YORK, 2011, ISBN 978-1-107-00103-9.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html