Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Experimentální framework pro usnadnění návrhu CUDA aplikací
Thesis title in Czech: Experimentální framework pro usnadnění návrhu CUDA aplikací
Thesis title in English: Experimental Framework for Simplifying CUDA Applications Design
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language:
Department: Department of Software Engineering (32-KSI)
Supervisor: RNDr. Martin Kruliš, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 20.06.2018
Date of assignment: 22.08.2018
Confirmed by Study dept. on: 30.11.2018
Guidelines
Paralelizace výpočtů na grafických kartách (GPGPU) se v posledních letech stává stále dostupnější i běžným uživatelům. Jednou z nejrozšířenějších platforem pro programování na grafických kartách je CUDA, která umožňuje spouštět malé programy (kernely) napsané v jazycích C, C++ a Fortran na kartách společnosti nVIDIA. Pro spuštění programu na grafické kartě je potřeba ke kernelu také vytvořit kód běžící na hostu (CPU), který s grafickou kartou komunikuje.

Cílem práce je vytvořit podpůrný framework pro programování na platformě CUDA, který usnadní začínajícím programátorům práci a obstará rutinní úkony jako je inicializace GPU, správa a organizace dat nebo kontrola běhových chyb. Framework bude schopný automaticky vytvořit kód běžící na hostujícím počítači, který bude komunikovat s GPU a spouštět kernely napsané uživatelem. Framework také nabídne základní nástroje pro testování korektnosti a výkonu napsaných kernelů. Součástí implementace bude také zásuvný modul pro některé z vývojových prostředí pro snazší použití.
References
Nvidia, C. U. D. A. "Nvidia cuda c programming guide." Nvidia Corporation 120.18 (2011): 8.

Cédric Augonnet, Jérôme Clet-Ortega, Samuel Thibault, and Raymond Namyst: Data-Aware Task Scheduling on Multi-Accelerator based Platforms, In The 16th International Conference on Parallel and Distributed Systems (ICPADS), Shanghai, China, December 2010

Cédric Augonnet, Samuel Thibault, Raymond Namyst, and Pierre-André Wacrenier: StarPU: A Unified Platform for Task Scheduling on Heterogeneous Multicore Architectures, Concurrency and Computation: Practice and Experience, Special Issue: Euro-Par 2009, 23:187-198, February 2011

Jablin, Thomas B., et al. "Dynamically managed data for CPU-GPU architectures." Proceedings of the Tenth International Symposium on Code Generation and Optimization. ACM, 2012.

Jablin, Thomas B., et al. "Automatic CPU-GPU communication management and optimization." ACM SIGPLAN Notices. Vol. 46. No. 6. ACM, 2011.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html