Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Louka smysly opylovače - jaké jsou reálné možnosti rostlin vyniknout v pestrosti louky a zlepšit svůj reprodukční úspěch?
Thesis title in Czech: Louka smysly opylovače - jaké jsou reálné možnosti rostlin vyniknout v pestrosti louky a zlepšit svůj reprodukční úspěch?
Thesis title in English: A meadow as perceived by the pollinator - what possibilities the plants possess to stand out in the meadow's diversity and thus increase their reproductive success?
Academic year of topic announcement: 2019/2020
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Botany (31-120)
Supervisor: RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D.
Author:
Preliminary scope of work
Cílem navrhované bakalářské práce by bylo zjistit, jak se klíčové skupiny temperátních opylovačů od sebe liší ve spoléhání na různé smysly při hledání květů a jaké jsou schopnosti rostlin na takto vykolíkovaném hřišti skutečně zaujmout pozornost opylovačů proti ostatním podobným druhům. Souvisejícím cílem by bylo zkoumat, co se v literatuře ví o vztahu mezi schopností rostliny přitáhnout opylovače a jejím reprodukčním úspěchem, tedy jestli a za jakých podmínek mohou opylovači vyvíjet na rostlinu relevantní selekční tlak vedoucí k vývoji vlastností druhu.
Cílem navazující diplomové práce by pak bylo zkoumat schopnosti druhů se odlišovat mezi sebou v druhově bohaté louce. Za tím účelem by byla sbírána data (ve spolupráci se spřátelenou laboratoří v Salzburgu) o barevných spektrech rostlin a jejích vůních. Schopnost rozlišování opylovačů mezi druhy v daném společenstvu by pak byla odvozena aplikací existujících modelů smyslového vnímání klíčových opylovačů. Získané očekávané výraznosti jednotlivých druhů v louce by pak byly konfrontovány se skutečně pozorovanými vzorci návštěv, sledovanými dalšími kolegy v projektu.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html