Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Webová aplikace pro správu databáze koncertů
Thesis title in Czech: Webová aplikace pro správu databáze koncertů
Thesis title in English: Web application for concert database management
Key words: webová aplikace, databáze koncertů, Django, Vue.js
English key words: web application, concert database, Django, Vue.js
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Software Engineering (32-KSI)
Supervisor: doc. Mgr. Martin Nečaský, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 15.06.2018
Date of assignment: 20.06.2018
Confirmed by Study dept. on: 18.07.2018
Date and time of defence: 06.09.2018 09:00
Date of electronic submission:20.07.2018
Date of submission of printed version:20.07.2018
Date of proceeded defence: 06.09.2018
Reviewers: RNDr. Michal Kopecký, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Cílem práce je vypracování webové aplikace pro správu databáze koncertů Komorní filharmonie Pardubice (KFP). Výsledná aplikace umožní uživateli s příslušnými právy upravovat databázi a veřejnosti databázi prohlížet. Řešitelka bude konzultovat se zástupci KFP jejich požadavky na webovou aplikaci a provede jejich analýzu. Na základě výsledků analýzy navrhne architekturu řešení, provede detailní návrh jednotlivých komponent včetně volby vhodných technologií, implementuje aplikaci a otestuje ji. Výsledkem práce bude aplikace připravená k nasazení v prostředí KFP. Samotné nasazení již není součástí práce.
References
[1] https://www.w3.org/TR/html/
[2] https://www.w3.org/TR/CSS/
[3] Leon Shklar, Rich Rosen : Web Application Architecture: Principles, Protocols and Practices 2nd Edition. ISBN 047051860X
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html