Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 290)
Assignment details
   Login via CAS
Mýty, miskoncepce a hoaxy v první pomoci
Thesis title in Czech: Mýty, miskoncepce a hoaxy v první pomoci
Thesis title in English: Myths, Misconceptions and Hoaxes with Regard of First Aid Topic
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Teaching and Didactics of Biology (31-180)
Supervisor: Mgr. Radim Kuba
Author:
Preliminary scope of work
První pomoc je dynamickou disciplínou a doporučované postupy se postupem času vyvíjí. Každých 5 let jsou vydávány pokyny pro poskytování první pomoci (tzv. Guidelines, vydáváno Evropskou resuscitační radou), podle kterých by výuka první pomoci měla probíhat. I přes to, že některé postupy byly z oblasti první pomoci vyřazeny již před mnoha lety, veřejnost a žáci je mají stále ukotveny (např. manuální vytahování/špendlení jazyka osob v bezvědomí místo záklonu hlavy, zalehávání osob s celotělovými křečemi apod.).
V populaci se tedy můžeme setkat s tzv. miskoncepcemi ("nepřesné pochopení postupu"), nepravdivými informace (např. vlivem změny doporučených postupů) a tzv. hoaxy (nesmysly z odborného hlediska). Náplní práce by bylo vytvoření uceleného přeheldu nejčastějších zastaralých postupů, miskoncepcí a hoaxů. V praktické části by bylo možné vytvořit webové stránky s upřesněním postupů či prakticky ověřit rozšíření mýtů/hoaxů v běžné populaci.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html