Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 283)
Assignment details
   Login via CAS
Testování křemíkových sensorů a aktualizace testovacích algoritmů.
Thesis title in Czech: Testování křemíkových sensorů a aktualizace testovacích algoritmů.
Thesis title in English: Tests of silicon sensors and actualization of testing algorithm.
Key words: polovodičový detektor, křemíkový detektor, elektronika, programování
English key words: semiconductor detector, silicon detector, electronics, programming
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Type of assignment: project
Thesis language:
Department: Institute of Particle and Nuclear Physics (32-UCJF)
Supervisor: doc. RNDr. Peter Kodyš, CSc.
Author:
Guidelines
V teoretické a programovací části je cílem SFG zvládnuti bezpečné manipulace se vzorky a jejich testovaní a úprava a vylepšování stávajících testovacích algoritmů pro testovací stanici. Je potřeba nastudovat programy a programovací prostředí LabView, ve kterém bude tento úkol realizován. Je potřeba algoritmy vyzkoušet. Cílem experimentální části je otestování významného souboru vzorků. Projekt SFG bude ukončen nejpozději do konce září, kdy by měl být výsledek zdokumentován formou zprávy v angličtině (k dispozici i mezinárodní komunitě pracující v naší laboratoři) a funkčního kódu.
Dílčí cíle:
1. Úprava a vylepšování stávajících testovacích algoritmů pro testovací stanici.
2. Otestování významného souboru křemíkových vzorků sensorů.
References
G. Knoll: Radiation Detection and Measurement, John Wiley and Sons, 1995
G. Lutz: Semiconductor Radiation Detectors, Springer Berlin, 1999
http://public.web.cern.ch/Public/Welcome.html
Z. Doležal, učební texty k přednášce:
Polovodičové detektory v jaderné a subjaderné fyzice
http://www-ucjf.troja.mff.cuni.cz/~dolezal/teach/semicon/
P. Kodyš, učební texty k přednášce:
Software a zpracování dat ve fyzice částic II
(Zpracování dat z experimentů fyziky vysokých energií)
http://www-ucjf.troja.mff.cuni.cz/kodys/works/uceni/prednaska/index_cz.html
Preliminary scope of work
SFG je experimentální a programovací práce v prostředí LabView, C/C++, Python, ROOT v laboratořích FÚ pod dohledem Dr. Mikeštíkové. SFG je zaměřený na zprovoznění současných měřících postupů křemíkových detektorů, konkrétně převod a vylepšení existujících algoritmů testování ze staré verze LabView do aktuální a základní otestování a vyhodnocení souboru senzorů. Splnění tohoto cíle předpokládá ovládání přístrojů a manipulace se vzorky s ohledem na bezpečnost v laboratoři. SFG je napojený na řešený grant Mezinárodní experiment ATLAS - CERN (MŠMT INGO II LG13009).
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html