Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 283)
Assignment details
   Login via CAS
Monitorovaní vlhkosti a ochrana před namrzáním při teplotách kolem -20C
Thesis title in Czech: Monitorovaní vlhkosti a ochrana před namrzáním při teplotách kolem -20C
Thesis title in English: Humidity monitoring and icing prevention for temperatures about -20C
Key words: testy při nízkých teplotách, polovodičový detektor, elektronika
English key words: low temperature tests, semiconductor detector, electronics
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Type of assignment: project
Thesis language:
Department: Institute of Particle and Nuclear Physics (32-UCJF)
Supervisor: doc. RNDr. Peter Kodyš, CSc.
Author:
Guidelines
V teoretické části je cílem SFG přehled řešení testů při nízkých teplotách a výběr postupů využitelných v naší laboratoři. Dalším cílem je vytvoření programu na výpočet rosného bodu s možností ho využít pro plnou automatizaci zchlazování a oteplování experimentálního prostoru. Cílem experimentální části je otestování cyklu zchlazení s kontrolou namrzání nebo zavlhnutí experimentální plochy. Projekt SFG bude ukončen nejpozději do konce září, kdy by měl být výsledek zdokumentován formou zprávy ve slovenštině nebo angličtině (k dispozici i mezinárodní komunitě pracující v naší laboratoři) a funkčního kódu.
Dílčí cíle:
1. Přehled řešení testů při nízkých teplotách a výběr postupů využitelných v naší laboratoři.
2. Vytvoření programu na výpočet rosného bodu s možností využití pro plnou automatizaci teplotního cyklu.
3. Otestování cyklu zchlazení s kontrolou namrzání nebo zavlhnutí experimentální plochy.
References
G. Knoll: Radiation Detection and Measurement, John Wiley and Sons, 1995
G. Lutz: Semiconductor Radiation Detectors, Springer Berlin, 1999
http://public.web.cern.ch/Public/Welcome.html
Z. Doležal, učební texty k přednášce:
Polovodičové detektory v jaderné a subjaderné fyzice
http://www-ucjf.troja.mff.cuni.cz/~dolezal/teach/semicon/
P. Kodyš, učební texty k přednášce:
Software a zpracování dat ve fyzice částic II
(Zpracování dat z experimentů fyziky vysokých energií)
http://www-ucjf.troja.mff.cuni.cz/kodys/works/uceni/prednaska/index_cz.html
Preliminary scope of work
SFG je zaměřený na odladění bezpečného postupu testování křemíkových detektorů s důrazem na ochranu před namrznutím nebo zalitím vlhkostí. Postup bude řešený pro laboratoř bez externího zdroje suchého vzduchu nebo dusíku. Splnění tohoto cíle předpokládá ovládání přístrojů a manipulace se vzorky s ohledem na bezpečnost v laboratoři. SFG je napojený na řešený grant Mezinárodní experiment ATLAS - CERN (MŠMT INGO II LG13009).
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html