Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 290)
Assignment details
   Login via CAS
Šíření elektromagnetických vln v okolí Země a planet sluneční soustavy
Thesis title in Czech: Šíření elektromagnetických vln v okolí Země a planet sluneční soustavy
Thesis title in English: Propagation of electromagnetic waves in the vicinity of Earth and planets of the Solar system
Key words: kosmické plazma, magnetosféra, vlny v plazmatu
English key words: space plasma, magnetosphere, waves in plasmas
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: dissertation
Thesis language:
Department: Department of Surface and Plasma Science (32-KFPP)
Supervisor: prof. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 27.09.2018
Date of assignment: 27.09.2018
Confirmed by Study dept. on: 04.10.2018
Guidelines
Tato doktorská disertační práce se zaměří především na elektromagnetické vlny šířící se v okolí Země a planet sluneční soustavy.
Experimentální údaje budou pocházet především z přímých "in situ" měření sond Cluster, Van Allen Probes, případně Cassini a Maven.
Nedílnou součástí práce bude i podíl na vývoji a testech nových experimentů, například pro připravované sondy ExoMars a JUICE.
Zásady pro vypracování:
1) Studium literatury, sepsání přehledu existujících postupů pro analýzu experimentálních dat pocházejících z přímých měření
elektromagnetických vln v kosmickém plazmatu.
2) Analýza vybraných případů měření elektromagnetických vln v okolí Země a planet sluneční soustavy
3) Podíl na vývoji a testech nových experimentů pro připravované sondy
References
Časopisecká literatura po dohodě s vedoucím práce
Preliminary scope of work
Analýza elektromagnetických vln je důležitým prostředkem k výzkumu kosmického plazmatu. Tyto vlny se totiž mohou šířit na velké vzdálenosti a ovlivňovat tak plazma a energetické částice. Mohou též přinést informace o nestabilitách plazmatu v místě jejich vzniku a o plazmatu, kterým se šíří. Tato doktorská disertační práce se zaměří především na elektromagnetické vlny šířící se v okolí Země a planet sluneční soustavy. Elektromagnetické vlny vniklé nestabilitami magnetosférického plazmatu mohou například ovlivňovat elektrony zachycené v radiačních pásech Země. Podobné vlny byly nalezeny i v blízkosti Jupiteru a Saturnu a dokonce i v ionosféře Marsu. Experimentální údaje budou pocházet především z přímých "in situ" měření sond Cluster, Van Allen Probes, případně Cassini a Maven. Nedílnou součástí práce bude i podíl na vývoji a testech nových experimentů, například pro připravované sondy ExoMars a JUICE. Analýza stávajících experimentálních dat i příprava nových experimentů probíhá v široké mezinárodní spolupráci, očekáváme proto, že doktorand uskuteční kratší pobyty na spolupracujících institucích.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html